Al contingut principal

Cooperació


A Sant Cugat  la cooperació i solidaritat és una manera d’entendre el món i les relacions entre les persones i es treballa perquè això no sigui un gest puntual, sinó una actitud constant en la nostra vida.

Avançar cap a un món més just, respectuós i equitatiu és responsabilitat de totes i tots. Un món on la cooperació entre persones i pobles sigui fruït de la voluntat de teixir xarxes de relació i aprenentatge mutu.

L'Ajuntament destina el 0,7% del pressupost municipal a fomentar la cooperació, tot recolzant iniciatives de promoció de la pau i la defensa dels drets humans. El Pla Director per a la Cooperació, la Pau i els Drets Humans  2017-2021, assenyala els àmbits de treball següents:

  • Cooperació directa
  • Cooperació indirecta
  • Agermanament amb el Sàhara
  • Emergències. Facilitem l’ajut prioritari a programes humanitaris que tinguin en compte la intervenció post-catàstrofe, amb accions de sensibilització sobre les causes que agreugen les conseqüències.
  • Educació pel Desenvolupament. Informació, formació i recerca sobre la realitat dels països del Sud. Programació d’actes oberts a la ciutadania i de programes educatius a escoles i instituts. Suport a les accions de la Universitat Internacional de la Pau.
  • Participació. L'espai de trobada entre les ONGs que formen la Xarxa Solidària i l'Ajuntament és la Taula de Cooperació, Pau i Drets Humans, del Consell sectorial de Serveis Socials.

 

Top